I 2015 etablerede Anne Gry Henningsen MÆRKVÆRK. MÆRKVÆRK skaber teateroplevelser, der rammer ned i de unges liv og udfordringer. Ambitionen er at skabe teater til teenagere, der perspektiverer og sætter gang i dialogen om de tematikker, de udfordres af på vejen til at blive voksne.

MÆRKVÆRK skaber forestillingerne i tæt samarbejde med unge, så vi ikke blot reproducerer egne forestillinger om, hvordan unge tænker og har det. Med afsæt i de unges livsverdener skaber vi kunstneriske oplevelser, hvor det unge publikum bliver spejlet og får et udgangspunkt for videre refleksion og stillingtagen til deres liv.

AKTUELT I DEN KOMMENDE SÆSON 2022/23

Næste forestilling er »DRØM DRØM DRØM« en forestilling hvor drømme går i opfyldelse. Den har premiere på ZeBU 21. marts 2023 og spiller til den 31. marts.

I sæsonen kan man også booke tre af vores øvrige forestillinger til at komme til jer. De kan bookes til skoler, teatre, forsamlingshuse mv. i hele landet:

Den ene er »FRONTLØBERNE« er en aktivistisk klimafortælling. Forestillingen går linen ud og kalejdoskopisk til værks, når skuespillerne med alvor, humor og genbrugsmaterialer vækker det unge publikums indre aktivist. For de har erkendt, at prisen for håb er at handle. NU. Hensigten er at vække de unge til stillingtagen og handling.

Den anden er »Min krop – dit blik« en sanselig dokumentar om krop, identitet og selvværd. Her bliver det unge publikum klogere på det, der er med til at skabe og definere deres selvbillede og billeder af andre. Og alt det, der er med til at forstærke, forskyde og forvrænge synet på egen krop og andres.

Den tredje er »under huden« om døden, sorgen og savnet. Forestillingen følger tre venner, som får døden, sorgen og savnet tæt ind på livet, da en af deres klassekammerater mister sin mor. Hensigten med forestillingen er at gøre unge og deres voksne klogere på at handle over for og tale med en elev, et familiemedlem eller en ven i sorg.

Læs mere om forestillingerne på turné – klik her – eller kontakt os.

TEATRETS HISTORIK

MÆRKVÆRK har produceret forestillingerne »Min krop – dit blik« en sanselig dokumentar om krop, identitet og selvværd, »FRONTLØBERNE« en aktivistisk klimafortælling, »under huden« om døden, sorgen og savnet, »Stræber« om de unges kamp for at lykkes i præstationssamfundet og »+1« om unge og ensomhed. De to sidstnævnte forestillinger er skabt i samarbejde med Teater Nordkraft i Aalborg. Fra 2010-15 var Anne Anne Gry Henningsen kunstnerisk leder af ungdomsforestillingerne hos Alias Teaterproduktion, hvor hun skabte fire ungdomsforestillinger »VILDT VOLDSOMT VENSKAB« om pigevold, »4,1 PROMILLE« om alkohol, »Fucking Fattig« om forbrug og »traditionen TRO« om religion. Forestillingerne er i dag en del af MÆRKVÆRKs repertoire.

HVOR KAN DU OPLEVE FORESTLLINGERNE

MÆRKVÆRK turnerer i hele landet. Vi spiller for udskolingen i folkeskolen, gymnasier, efterskoler, produktionsskoler, andre ungdomsuddannelser, på teatre og i teaterforeninger. Vi spiller oftest for unge og tit for forældre, der tager deres unge med i teatret.

MÆRKVÆRKs STIL

MÆRKVÆRKs forestillinger har ikke en genkendelig kunstnerisk stil – en æstetik du som publikum kan genkende os på. Det skyldes, at vi hele tiden søger at udtrykke os på nye måder, og at det aldrig er det samme hold af kunstneriske kræfter, der skaber værkerne.

Som teaterleder udvikler Anne Gry Henningsen den scenekunstneriske idé, researcher og dykker ned i et emne, hun oplever de unge udfordres af og som kunne være spændende at undersøge og give liv på scenen. Derefter formulerer hun et koncept og samler de kunstneriske kræfter, som har kompetencerne til at forløse netop denne idé.

HVEM ER BESTYRELSEN

MÆRKVÆRKs bestyrelse udgøres af forkvinde Clarissa Meister-Petersen, Anders Holst og Jacob Teglgaard.

HVEM STØTTER OS

Tak for støtten til vores teaterproduktionen gennem tiden til: Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, Bikubenfonden, BUPL, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Den AP Møllerske Støttefond, Dansk Skuespillerforbund, Københavns Scenekunstudvalg, Nordea-fonden, Nørrebro Lokaludvalg, Oda og Hans Svenningsens Fond, SPORTSGOODFONDEN,Spar Nord Fonden, Tuborgfondet, Wilhelm Hansen Fonden