I 2015 etablerede Anne Gry Henningsen MÆRKVÆRK. MÆRKVÆRK skaber teateroplevelser, der rammer ned i de unges liv og udfordringer. Ambitionen er at skabe teater til teenagere, der perspektiverer og sætter gang i dialogen om de tematikker, de udfordres af på vejen til at blive voksne.

MÆRKVÆRK skaber forestillingerne i tæt samarbejde med unge, så vi ikke blot reproducerer egne forestillinger om, hvordan unge tænker og har det. Med afsæt i de unges livsverdener skaber vi kunstneriske oplevelser, hvor det unge publikum bliver spejlet og får et udgangspunkt for videre refleksion og stillingtagen til deres liv.

Næste forestilling er »FRONTLØBERNE« om at gå forrest imens isen smelter. Den har premiere 30. september 2020 på Teater Grob i København og på turné i næste sæson/skoleår 2021-22. I november 2020 spiller vi også »under huden« om døden, sorgen og savnet. Forestillingen produceres af MÆRKVÆRK i samarbejde med Teatret Møllen i Haderslev. Forestillingen skulle have haft premiere på Teater Grob i marts 2020, men blev desværre aflyst på grund af corona. Den spiller på Teaterøen 4.-6. november og turnerer derefter i hele landet.

MÆRKVÆRK har produceret forestillingerne »Stræber« om de unges kamp for at lykkes i præstationssamfundet og »+1« om unge og ensomhed. De to forestillinger er skabt i samarbejde med Teater Nordkraft i Aalborg. Fra 2010-15 var Anne Anne Gry Henningsen kunstnerisk leder af ungdomsforestillingerne hos Alias Teaterproduktion, hvor hun skabte fire ungdomsforestillinger »VILDT VOLDSOMT VENSKAB« om pigevold, »4,1 PROMILLE« om alkohol, »Fucking Fattig« om forbrug og »traditionen TRO« om religion. Forestillingerne er i dag en del af MÆRKVÆRKs repertoire.

MÆRKVÆRK turnerer i hele landet. Vi spiller for udskolingen i folkeskolen, gymnasier, efterskoler, produktionsskoler, på teatre og i teaterforeninger. Vi spiller oftest for unge og tit for forældre, der tager deres unge med i teatret.

MÆRKVÆRKs bestyrelse udgøres af forkvinde Clarissa Meister-Petersen, Kenneth Gall, Anders Holst og Helena Reumert Gjerding.

Tak for støtten til vores teaterproduktionen gennem tiden til: Statens Kunstfond, Oda og Hans Svenningsens Fond, Tuborgfondet, BUPL, Nordea-fonden, SPORTSGOODFONDEN, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Bikubenfonden, Københavns Scenekunstudvalg, Dansk Skuespillerforbund, Nørrebro Lokaludvalg, Den A.P. Møllerske Støttefond & Spar Nord Fonden