UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »FRONTLØBERNE«

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i temaet set fra et teaterperspektiv med øvelser både på gulvet og ved tavlen. Formålet er at vise, hvordan teatret, gennem æstetiske og sceniske virkemidler, kan italesætte vigtige samfundsmæssige udfordringer og sætte problemer til debat. Materialet sigter endvidere på at aktivere krop og stemme og give eleverne redskaber til at tage ordet i større forsamlinger og give udtryk for deres mening. Det er vores ambition, at de unge får et udgangspunkt for videre refleksion, stillingtagen og handlen i deres liv.

Materialet er udarbejdet med fokus på udskolingen og 1. g i fagene dansk, samfundsfag & drama.

Du finder materialet her:
FRONTLOEBERNE_undervisningsmateriale.pdf

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »under huden«

LÆRING OM UNGE OG SORG

Vi henviser til Kræftens Bekæmpelses undervisningsmaterialer til:

Materialerne finder du på cancer.dk/omsorg

LÆRING OM UDDANNELSE & JOB / PROCES & METODE

MÆRKVÆRK ønsker at udvide teateroplevelsen og involvere det unge publikum i den kunstneriske og skabende verden og proces. Vi tilbyder derfor to artist talks, som et GRATIS tilbud til skoleklasser, der køber billet til forestillingen:

  • Skuespillerens hverdag – uddannelse & job
    Hvordan bliver man skuespiller, hvorfor vælge at blive skuespiller, hvordan er hverdagen og hvad indebærer karrierevalget af plusser og minusser?
  • Det kunstneriske arbejde – proces & metode
    Der er mange måder at skabe teater på. Hvordan vælger man den ”rigtige” kunstneriske metode, hvordan gør man det i praksis, hvilke udfordringer kan man støde på og hvorfor har vi valgt den aktuelle arbejdsform og hvad betyder metoden for resultatet?

 Tilbuddene skal bookes på forhånd.

Husk, at teatermanuskripter kan opgives til eksamen. Vil I opgive det færdige manuskript eller scener fra det, så kontakt os.

Kontakt os på telefon 27 54 62 35

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »4,1 PROMILLE«

Vi henviser til Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale OM ALKOHOL, der er et tværfagligt undervisningsmateriale for elever i 7.-9. klasse. Materialet sætter fokus på en bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg.

Du finder materialet her:
www.omalkohol.dk

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »STRÆBER«

Undervisningsmaterialet giver jer et indblik i forestillingens proces og tilblivelse, inspirerer jer til at arbejde med forestillingens tematikker i dansk og samfundsfag og giver jer ideer til øvelser, der kan styrke trivslen samt fælles mål i dansk og bevægelse.

Varighed to lektioner
Pris gratis

Download undervisningsmateriale til »Stræber« her.