Her kan du downloade pr-materialer, undervisningsmaterialer mv. til MÆRKVÆRKs forestillinger. Har du spørgsmål, så kontakt Janne Hovmand Storm på 26 16 22 56

GRÆNSELØST

PR-MATERIALER

» Forestillingstekst med anmeldelser og kreditering PR-tekst-anmeldel-kredit-GRAENSELOST-2024.docx
» Pressemeddelelse turné 2024 pressemeddelelse_maerkvaerks_Graenselost_turne2024.pdf
» Plakat Graenselost_A2_turne_citater.pdf
» Forestillingsbilleder
Pressefotos_graenseloest_digitalt.zip
(opløsning til digital brug, ønskes oplysning til tryk, se under PRESSE)
Fotograf: Per Morten Abrahamsen. 

BRUG »GRÆNSELØST« I UNDERVISNINGEN

At se teater er en særlig oplevelse med skuespillere, der står på scenen her og nu, og som i sig selv kan være lærerig, men teaterforestillingen kan også bruges mere direkte i et læringsforløb.

Med forestillingen får eleverne overordnet set et fælles udgangspunkt for at reflektere over og lære egne og andres grænser at kende, få respekt for begge dele og dermed bevidsthed om hvordan og hvornår man skal sige fra og gribe ind.

Forestillingens indhold og intention er i tråd med formålet med emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) og især med kompetencemålene for Fælles mål og Sundhed og trivsel (efter 9. klasse). Førstnævnte i forhold til Personlige grænser og Relationer. Sidstnævnte især i forhold til at fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder.

Forestillingen er et kunstnerisk produkt og skabes ikke for at gøre det ud for undervisningen i SSF men forestillingen kan bidrage og være en anderledes indgang til emnerne netop i kraft af at være et kunstnerisk produkt. Forestillingen kan ved hjælp af bl.a. fiktionen, teatrets virkemidler og emotionelle appelformer skabe et fælles udgangspunkt, der ligger uden for eleverne selv, hvilket bl.a. kan gøre samtaler om det svære lettere og i sig selv derved bidrage til at sikre imod overskridelse af egne og andres grænser.

BRUG UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SEX & SAMFUND

Hvis du har lyst til at sammensætte et forløb for din klasse, så henviser vi til brug af Sex & Samfunds undervisningsmaterialer under overskriften GRÆNSER OG SAMTYKKE. Du finder materialet ved at følge linket her. (klik på ordet ‘her’). Målgruppen for undervisningsmaterialet er 7.-9. klasse.
Fagene: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Billedkunst, Samfundsfag, Historie.
Der er 13 øvelser. Forløbet er bygget op sammenhængende, men underviseren kan udvælge og sammensætte eget forløb.
Undervisningsforløbet handler om personlige grænser og samtykke. Formålet med forløbet er at styrke eleverne i at mærke egne og andres grænser og respektere dem. Forløbet sætter fokus på samtykke og grænser i relationer mellem kærester og seksuelle relationer, men der henvises til øvrigt materiale for andre aspekter, fx grænser mellem venner.

DRØM DRØM DRØM

PR-MATERIALER

» Pressemeddelelse pressemeddelelse_DromDromDrom_MV_jan2023.pdf
» Plakat DDD_A2_turne.pdf
» Forestillingstekst DDD_foestillingstekst_turne23.pdf
» Ikon/plakatbillede DDD_presse_RGB.jpg
» Forestillingsbilleder MV_DDD_1-12_digitalbrug.zip
(opløsning til digital brug, ønskes oplysning til tryk, se under PRESSE)
Fotograf: Per Morten Abrahamsen. 

UNDERVISNINGSMATERIALER

Undervisningsmaterialet består af praktiske øvelser, der samler op og bygger bro mellem forestillingen og elevernes arbejde med at afsøge og have/få tillid til egne muligheder og drømme. Øvelserne introduceres i infografikformat. Materialet er tænkt til brug efter forestillingen. Undervisningsmaterialet kan bruges til fordybelse i teateroplevelsen, men I kan for eksempel også bruge det som led i det obligatoriske emne Uddannelse og job.

Undervisningsmaterialet er består af praktiske øvelser, der samler op og bygger bro mellem forestillingen og elevernes arbejde med at afsøge og have/få tillid til egne muligheder og drømme. Øvelserne introduceres i små videosekvenser. Materialet er tænkt til brug efter forestillingen. Materialet kan bruges som udgangspunkt til fordybelse i teateroplevelsen og/eller som led i det obligatoriske emne Uddannelse og job. Øvelserne kan bruges kronologisk eller I kan arbejde med en enkelt øvelse som inspiration til at gøre undervisningen i Job og Uddannelse mere kropslig og holistisk.

Lærervejledning, læs her Laerervejledning.pdf

Udsagnsliste til brug i øvelse, læs den her Bilag-Udsagnsliste.pdf

ØVELSER

Øvelse 1 Hvad drømmer du om? – en opvarmningsøvelse, følg linket her

Øvelse 2  Kig ind i fremtiden – om værdier og holdninger til arbejdslivet, følg linket her

Øvelse 3  De seks hatte – en metode til at undersøge evner, indstilling og kompetencer, følg linket her

Øvelse 4 Vejen til drømmene – fælles brainstorme, følg linket her

DET PRAKTISKE

» Scenemesterbrev Scenemesterbrev-DROM-DROM-DROM.pdf
» Tegning af opstilling Scenografi-og-publikumsskitse-DORM-DROM-DROM-.pdf

MIN KROP – DIT BLIK

» pressemeddelelse_MinKropDitBlik_MV_turne2022.pdf
» pr-tekst_kreditering_Min-krop-–-dit-blik.docx
»
MinKropDitBlik_plakat.jpg
» MinKropDitBlik_plakat500x700_web.jpg
» Pressefotos_tilWEB_MAERKVAERK_MinKropDitBlik_.zip
» pressefotos_tilTRYK_maerkvaerk_MinKropDitBlik.zip
» MKDB_skolemateriale_final.pdf

Fotograf :Natascha Thiara Rydvald

FRONTLØBERNE

» prm_FRONTLOBERNE_danmarksturne2022.pdf
» Forestillingstekst, kreditering, anmeldercitater mv.
» Plakatbillede »FRONTLØBERNE«, forskellige formater
» Pressefotos 1 »FRONTLØBERNE«
» Pressefotos 2 »FRONTLØBERNE«
» Forestillingsfotos_FRONTLOEBERNE_digitaltbrug
» Undervisningsmateriale

Fotograf: Per Morten Abrahamsen

UNDER HUDEN

» pressemeddelelse_under-huden_turne2023.pdf
» Forestillingstekst, kreditering, anmeldercitater mv.
» Plakatfoto i forskellige formater
» Pressefotos 1 »under huden«
» Pressefotos 2 »under huden«
» Pressefotos 3 »under huden«
» UNDER-HUDEN.-UNDERVISNINGSMATERIALE.pdf

Fotograf: Per Morten Abrahamsen