MÆRKVÆRK VIL SKABE BÆREDYGTIGE TEATERPRODUKTIONER

Under forproduktionen af forestillingen »FRONTLØBERNE« med den oprindelige undertitel ‘en bæredygtig forestilling om at gå forrest imens isen smelter’ stod det klart for os, at vi ikke kunne skabe en forestilling om klimaforandringer og bæredygtighed, uden at forestillingen i sig selv var bæredygtig – eller havde som mål at være så bæredygtig som muligt. Vi var og er klar over, at vi ikke kan ændre vores praksisser fra den ene dag til den anden. Men vi kan gøre vores bedste.

Vi ville fra og med produktionen af »FRONTLØBERNE« nedsætte vores CO₂-forbrug i videst muligt omfang og stile mod at skabe bæredygtige teaterproduktioner.

Fra begyndelsen allierede MÆRKVÆRK sig med Bæredygtigt Kulturliv NU (tidligere Bæredygtig Scenekunst NU) og arbejdet tog udgangspunkt i Guide til Bæredygtig Produktion.

MÆRKVÆRK er ikke pålagt forpligtelser i relation til bæredygtighed fra stat, region og kommuner.

Reduktion af CO₂-forbruget skudt i gang

Forudsætningen for at kunne reducere ’noget’ er at vide, hvor stort forbruget af noget er. Med andre ord vi måtte identificere de områder i produktionen, der var mest CO₂-belastende, udpege hvilke vi ville/kunne arbejde med og målsætningerne for disse og slutteligt beslutte og definere arbejds- og målemetoder.

Produktionsområder med mest CO₂-forbrug:

 • Kørsel og overnatning på turné
 • Materialer til scenografi og kostumer og bortskaffelse af disse
 • Transport i forbindelse med produktion
 • Kontor og lagerlokale
 • Print/tryk af pr-materialer
 • Energi til lys og lyd

 Ud fra ovenstående liste og vores ressourcer og muligheder blev det besluttet at have fokus på fem områder og målsætninger; nemlig

 • Vi ville måle produktionens CO₂-aftryk og etablere en baseline, så vi fik et sammenligningsgrundlag for produktioner i fremtiden
 • Vi ville indhente viden om bæredygtig teaterproduktion
 • Vi ville reducere vores papirforbrug
 • Vi ville producere egen strøm til forestillingen
 • Vi ville bruge de fire G’er som kunstnerisk ramme for skabelsen af scenografi og kostumer: Gentænk, Genanvend, Gendan og Genbrug

 Det var startskuddet i forbindelse med produktionen af FRONTLØBERNE i 2020, et arbejde der også dannede udgangspunkt for det første casestudy om bæredygtighed i branchen og en del medieomtale. Vi følte os som frontløbere og var blandt frontløberne. Siden er udviklingen gået stærkt og ikke bare scenekunstbranchen men store dele af kulturlivet står nu sammen om at skabe grøn og bæredygtig omstilling i kultursektoren.

Vil du vide mere

Herunder kan du læse om målsætningerne for de enkelte produktioner. De nye står først. Vil du se nærmere op afrapporteringen mv. finder du vores klimarapporter her: Klimarapporter.

I bunden af siden her finder du medieomtale af MÆRKVÆRKs bestræbelser på at skabe så bæredygtig scenekunst som muligt.

Har du spørgsmål til MÆRKVÆRKs arbejde med bæredygtighed, så kontakt os endelig:
Janne Hovmand Storm
janne@maerkvaerk.dk
26 16 22 56

BÆREDYGTIGHEDSMÅL FOR DE ENKELTE PRODUKTIONER

2024 GRÆNSELØST

 • At 60% af alle anvendte materialer enten kommer fra bæredygtige kilder eller er genanvendt.
 • At 65% af de anvendte materialer får et videre liv, lagerføres, genanvendes eller genbruges af andre aktører.
 • At minimere unødvendige rejser, transport og ISÆR leverancer.
 • At minimere strømforbruget på afviklingen af forestillingen og måle brugt strøm pr. publikum (derudover som en selvfølge: At betjene tekniske og elektroniske systemer bæredygtigt, men ikke måle på det.)
 • Transport og overnatning på turné er ikke en del af produktionen, men et punkt til overvejelse og drøftelse blandt MÆRKVVÆRKs ledelse og de ansatte, der turnerer i sæsonen 24/25.

2023 DRØM DRØM DRØM

 • At 60% af alle anvendte materialer enten kommer fra bæredygtige kilder eller er genanvendt.
 • At 65% af de anvendte materialer får et videre liv, lagerføres, genanvendes eller genbruges af andre aktører.
 • At minimere unødvendige rejser, transport og leverancer.
 • Den papirløse forestilling. At reducere papirforbruget både i forhold til PR og marketing og i prøveprocessen i forhold til at printe manus.
 • At minimere strømforbruget på afviklingen af forestillingen og måle brugt strøm pr. publikum (derudover som en selvfølge: At betjene tekniske og elektroniske systemer bæredygtigt, men ikke måle på det.)
 • Transport og overnatning på turné er ikke en del af produktionen men et punkt til overvejelse og drøftelse blandt MÆRKVVÆRKs ledelse og de ansatte, der turnerer i sæsonen 23/24.

2022 KROP – BLIK

 • At 50% af alle anvendte materialer enten kommer fra bæredygtige kilder eller er genanvendt.
 • At 65% af de anvendte materialer får et videre liv, lagerføres, genanvendes eller genbruges af andre aktører.
 • At minimere strømforbruget på afviklingen af forestillingen og måle brugt strøm pr. publikum (derudover som en selvfølge: At betjene tekniske og elektroniske systemer bæredygtigt, men ikke måle på det.)
 • At minimere unødvendige rejser, transport og leverancer.
 • Den papirløse forestilling. At reducere papirforbruget både i forhold til PR og marketing og i prøveprocessen i forhold til at printe manus. (sætte et konkret max for antal printede manuskriptsider).

2020 FRONTLØBERNE

 • Etablere en baseline (Hvad er vores Co2-aftryk?)
 • Indhente viden om bæredygtig scenekunstproduktion (Trække på Whitney)
 • Reducere vores papir forbrug (Den papirløse forestilling)
 • Producere egen strøm til forestillingen (Energicyklen)
 • Bruge de 4 G’er som kunstnerisk ramme for scenografi & kostumer (Gentænk, Genanvend, Gendan & Genbrug)

MEDIEOMTALER: LÆS & LYT – OM MÆRKVÆRKS GRØNNE BESTRÆBELSER

Kulturen på P1, 16. september, intro

Kulturen på P1, 16. september, bl.a. live fra Kongens Nytorv med dramatiker Alexandra Molkte Johansen og skuespiller Jacob Teglgaard samt med på telefon kunstnerisk leder Anne Gry Henningsen

ISCENE: KLIMA: Kan man skabe teater uden klimaaftryk? Første bæredygtige forestilling får premiere i efteråret
Nyhedsartikel.

DR P1 Public Service: Om forsvundne solceller og bæredygtigt teater
Journalist Katrine Romme var med til produktionsmøde og på lageret for at finde genbrugsguld.