UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »GRÆNSELØST«

I forbindelse med forestillingen GRÆNSELØST har vi valgt at henvise til undervisningsmateriale fra SEX & SAMFUND. Det fjerner måske fokus fra selve forestillingen, men vi synes det er et meget fint materiale, vi ikke kunne gøre bedre selv.

Hvis du har lyst til at arbejde med Sex & Samfunds undervisningsmaterialer under overskriften GRÆNSER OG SAMTYKKE, finder du det her. (klik på ordet ‘her’).
Målgruppen er 7.-9. klasse.
Fagene er: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Billedkunst, Samfundsfag, Historie.
Der er 13 øvelser. Forløbet er bygget op sammenhængende, men underviseren kan udvælge og sammensætte eget forløb.
Undervisningsforløbet handler om personlige grænser og samtykke. Formålet med forløbet er at styrke eleverne i at mærke egne og andres grænser og respektere dem. Forløbet sætter fokus på samtykke og grænser i relationer mellem kærester og seksuelle relationer, men der henvises til øvrigt materiale for andre aspekter, fx grænser mellem venner, og mellemtrin.

Tekstuddrag til opgaven FRA EN ANDEN SYSVINKEL – kommer august 2024, åbn linket herunder.

Husk, at manuskriptet til forestillingen kan opgives til eksamen. manuskriptet fås ved henvendelse til teatret.

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »DRØM DRØM DRØM«

Undervisningsmaterialet er består af praktiske øvelser, der samler op og bygger bro mellem forestillingen og elevernes arbejde med at afsøge og have/få tillid til egne muligheder og drømme. Øvelserne introduceres i små videosekvenser. Materialet er tænkt til brug efter forestillingen. Materialet kan bruges som udgangspunkt til fordybelse i teateroplevelsen og/eller som led i det obligatoriske emne Uddannelse og job. Øvelserne kan bruges kronologisk eller I kan arbejde med en enkelt øvelse som inspiration til at gøre undervisningen i Job og Uddannelse mere kropslig og holistisk.

Lærervejledning, læs her Laerevejledningpdf.pdf

Udsagnsliste til brug i øvelse, læs den her Bilag-Udsagnsliste.pdf

ØVELSER

Øvelse 1 Hvad drømmer du om? – en opvarmningsøvelse, følg linket her

Øvelse 2  Kig ind i fremtiden – om værdier og holdninger til arbejdslivet, følg linket her

Øvelse 3  De seks hatte – en metode til at undersøge evner, indstilling og kompetencer, følg linket her

Øvelse 4 Vejen til drømmene – fælles brainstorme, følg linket her

»DRØM DRØM DRØM« kan opleves på ZeBU på Amager i marts 2023, på Aprilfestival 2023 og kan bookes til skoler i turnéperioden i efteråret 2024. Læs mere om forestillingen, klik her.

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »Min krop – dit blik«

Undervisningsmaterialet er udviklet til folkeskolernes 7.-10. klasser som et supplement til seksualundervisningen i henhold til folkeskolelovens Fælles Mål. Med udgangspunkt i forestillingen har materialet et æstetisk og kropsligt afsæt, og der vil derfor indgå både gulv- og tavleopgaver. Formalet er at vise, hvordan det dokumentariske teater, gennem æstetiske og sceniske virkemidler, kan give eleverne indsigt i egne og andres erfaringer og undren i emnet for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre (Formålsparagraf stk.2). Det er vores ambition, at de unge får et udgangspunkt for videre refleksion, stillingtagen og handlen i deres liv.
Undervisningsmaterialet kan bruges helt eller delvist og består af fem afsnit.

Download materialet her:
MKDB_skolemateriale_final.pdf

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »FRONTLØBERNE«

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i temaet set fra et teaterperspektiv med øvelser både på gulvet og ved tavlen. Formålet er at vise, hvordan teatret, gennem æstetiske og sceniske virkemidler, kan italesætte vigtige samfundsmæssige udfordringer og sætte problemer til debat. Materialet sigter endvidere på at aktivere krop og stemme og give eleverne redskaber til at tage ordet i større forsamlinger og give udtryk for deres mening. Det er vores ambition, at de unge får et udgangspunkt for videre refleksion, stillingtagen og handlen i deres liv.

Materialet er udarbejdet med fokus på udskolingen og 1. g i fagene dansk, samfundsfag & drama.

Du finder materialet her:
FRONTLOEBERNE_undervisningsmateriale.pdf

Klimaorganisationer.jpg

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL »under huden«

UNDERVISNINGSMATERIALER – LÆRING OM UNGE OG SORG

Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune har efter aftale med MÆRKVÆRK samlet undervisningsmateriale til 8. -10.klasse til brug i fagene dansk, kristendomskundskab og drama.
Undervisningsmaterialet kan downloades her:

UNDER-HUDEN.-UNDERVISNINGSMATERIALE.pdf

 

Desuden henviser vi til Kræftens Bekæmpelses undervisningsmaterialer til:

Materialerne finder du på cancer.dk/omsorg

LÆRING OM UDDANNELSE & JOB / PROCES & METODE

MÆRKVÆRK ønsker at udvide teateroplevelsen og involvere det unge publikum i den kunstneriske og skabende verden og proces. Vi tilbyder derfor to artist talks, som et GRATIS tilbud til skoleklasser, der køber billet til forestillingen:

  • Skuespillerens hverdag – uddannelse & job
    Hvordan bliver man skuespiller, hvorfor vælge at blive skuespiller, hvordan er hverdagen og hvad indebærer karrierevalget af plusser og minusser?
  • Det kunstneriske arbejde – proces & metode
    Der er mange måder at skabe teater på. Hvordan vælger man den ”rigtige” kunstneriske metode, hvordan gør man det i praksis, hvilke udfordringer kan man støde på og hvorfor har vi valgt den aktuelle arbejdsform og hvad betyder metoden for resultatet?

 Tilbuddene skal bookes på forhånd.

Husk, at teatermanuskripter kan opgives til eksamen. Vil I opgive det færdige manuskript eller scener fra det, så kontakt os.

Kontakt os på telefon 26 16 22 56.