En ungdomsforestilling om at mærke efter og sætte grænser

”Det er vigtigt, at vi får de unge selv til at reflektere over
egne og andres grænser. 
Først dér går det op for mange,
at grænser er forskellige, og at et klap i numsen kan opleves
krænkende for den ene og helt okay for den anden. Og når man
får denne øjenåbner, er det også nemmere at passe på sine
venner, fx ved at gribe ind, hvis man kan se, at ens ven
er ude i en ubehagelig situation.”
Kasper Skov, Sex & Samfund

Vi har alle sammen hørt om eller måske ligefrem set billedet, der var afsendt i forelskelse og modtaget i fortrolighed. Nøgenbilledet som havnede på de sociale medier. Skulle det aldrig have været sendt, sendt videre eller måske ikke være taget?

I »GRÆNSELØST« hvirvler skuespillerne det unge publikum ind i vidt forskellige historier, hvor det at sætte grænser og grænseoverskridende adfærd spiller hovedrollen. Historierne væver sig sammen og ind og ud af hinanden. De handler om livet i skolen, i fritiden, i familien og på nettet og viser situationer, hvor det kan være svært at mærke, hvor grænsen går, hvor grænsen klart overskrides eller hvor den slet ikke bliver sat.

Undervejs beder vi det unge publikum leve sig ind i og reflektere over situationerne og give deres meninger til kende. Hvor går grænserne og hvorfor? Spørgsmålene er mange og svarene ikke altid lette at gennemskue.

Med »GRÆNSELØST« bliver de unge klogere på egne og andres grænser og på at gribe ind og sige fra.

BOOK BILLETTER NU

Skoler uden for Københavns Kommune
køber/booker på teatertur.dk
40 kr. pr. billet for unge i grupper

GRATIS ÅBEN SKOLE-BILLETTER
TIL 800 ELEVER I
KØBENHAVNS KOMMUNE

Book billetter på mail: Stephanie@zebu.nu
I mailen skriver du:
skolens navn, navn og telefonnummer på kontaktperson, årgang, antal og en ønsket tid/dato.
Se datoer og tidspunkter herunder.

 

PÅ & BAG SCENENHVOR & HVORNÅR & BILLETKØBBRUG I UNDERVISNINGEN

Medvirkende Anne Gry Henningsen, Morten Klode
Scenograf: Siggi óli Pálmason
Instruktør: Mikkel Løvenholt Reenberg
Produktionsleder: Karen Hal Gerup Hermansen
Dramatikere:
Lin Melkane & Josephine Eusebius
Grafiker Robin Neil Hart
Kommunikation & turné  Janne Hovmand Storm
Produceres af MÆRKVÆRK efter idé af Anne Gry Henningsen

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond

ZeBU
Øresundsvej 4
2300 København S

Torsdag den 4. januar kl. 19
Fredag den 5. januar kl. 10 & 12
Lørdag den 6. januar kl. 16
Mandag den 8. januar kl. 10 & 12
Tirsdag den 9. januar kl. 10 & 12
Onsdag den 10. januar kl. 10 & 12
Torsdag den 11. januar kl. 10 & 12
Fredag den 12. januar kl. 10 & 12
Lørdag den 13. januar kl. 16

BILLETKØB

Køb billetter på teatertur.dk, hvor du bl.a. kan betale via EAN-faktura.

Gå til billetkøb på teatertur her: https://teatertur.dk/program/graenseloest/

Du kan også henvende dig hos ZeBU på tlf. 71 99 88 77

GRATIS ÅBEN SKOLE-BILLETTER TIL FOLKESKOLER M.FL. I KØBENHAVNS KOMMUNE

Åben Skole i Københavns Kommune har bevilget midler til at 800 folkeskoler m.fl. kan tfå gratis billetter til »GRÆNSELØST«. For at få de gratis billetter kan du ringe til ZeBU på telefon 71 99 88 77.
Vær opmærksom på, at de gratis billetter kræver at din folkeskole eller dagbehandlingstilbud er berettiget til at benytte Åben Skole-tilbud.

BRUG »GRÆNSELØST« I UNDERVISNINGEN

At se teater er en særlig oplevelse med skuespillere, der står på scenen her og nu, og som i sig selv kan være lærerig, men teaterforestillingen kan også bruges mere direkte i et læringsforløb.

Forestillingen er delvis interaktiv og publikum reflekterer undervejs over situationerne og skal give deres mening til kende om hvor en given grænse går og hvorfor.

Med forestillingen får eleverne overordnet set et fælles udgangspunkt for at reflektere over og lære egne og andres grænser at kende, få respekt for begge dele og dermed bevidsthed om hvordan og hvornår man skal sige fra og gribe ind.

Forestillingens indhold og intention er i tråd med formålet med emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) og især med kompetencemålene for Fælles mål og Sundhed og trivsel (efter 9. klasse). Førstnævnte i forhold til Personlige grænser og Relationer. Sidstnævnte især i forhold til at fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder.

Forestillingen er et kunstnerisk produkt og skabes ikke for at gøre det ud for undervisningen i SSF men forestillingen kan bidrage og være en anderledes indgang til emnerne netop i kraft af at være et kunstnerisk produkt. Forestillingen kan ved hjælp af bl.a. fiktionen, teatrets virkemidler og emotionelle appelformer skabe et fælles udgangspunkt, der ligger uden for eleverne selv, hvilket bl.a. kan gøre samtaler om det svære lettere og i sig selv derved bidrage til at sikre imod overskridelse af egne og andres grænser.

BRUG UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SEX & SAMFUND

Hvis du har lyst til at sammensætte et forløb for din klasse, så henviser vi til brug af Sex & Samfunds undervisningsmaterialer under overskriften GRÆNSER OG SAMTYKKE. Du finder materialet ved at følge linket her. (klik på ordet ‘her’). Målgruppen er 7.-9. klasse.
Fagene: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Billedkunst, Samfundsfag, Historie.
Der er 13 øvelser. Forløbet er bygget op sammenhængende, men underviseren kan udvælge og sammensætte eget forløb.
Undervisningsforløbet handler om personlige grænser og samtykke. Formålet med forløbet er at styrke eleverne i at mærke egne og andres grænser og respektere dem. Forløbet sætter fokus på samtykke og grænser i relationer mellem kærester og seksuelle relationer, men der henvises til øvrigt materiale for andre aspekter, fx grænser mellem venner, og mellemtrin.